นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

News & Events

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร

ค้นหา :
ปี :
Preview
ไทยวาโก้ ได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร เป็นรายแรกของประเทศไทย

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร เป็นรายแรกชองประเทศไทย (Circular Economy Management System : CEMS) จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ภายใต้ขอบเขต ยกทรง เครื่องหมายการค้า WACOAL การรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อทดแทนการใช้ทรัพยากรใหม่ และลดขยะหรือของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste) ด้วยการนำขยะหรือของเสียที่ถูกใช้แล้วมาผลิตซ้ำหรือใช้ประโยชน์ใหม่ เกิดการหมุนเวียนในการใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่างจำกัด ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการดำเนินการโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น

- โครงการ “ขวดใสเพื่อโลกสวย” นำขวดพลาสติกมารีไซเคิลและแปรรูปเป็นเส้นด้าย เพื่อนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน

- โครงการ “Traval Bra บราม้วนได้” นำยางพารามาทำเป็นโครงชุดชั้นในแทนโครงเหล็ก

- โครงการ “Wacoal Braday” รับบริจาคชุดชั้นในเก่าที่ไม่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพมาจัดการอย่างมีระบบและกำจัดอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ช่วยลดขยะชุมชน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

- แคมเปญ Wacoal Love Earth ที่มีแนวคิด “NOT A COLLECTION. IT’S OUR MISSION.” เพราะวาโก้ไม่ใช่แค่คอลเลกชันชุดชั้นใน แต่คือภารกิจรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) คือ เป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 การลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Preview
วาโก้ ครองแชมป์ชุดชั้นในอันดับ 1 ของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล No. 1 Brand Thailand 2023 Award หมวด Underwear ซึ่งแบรนด์ Wacoal ได้รับคัดเลือกเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในหมวดชุดชั้นในต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากผลสำรวจความนิยมของผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ โดยนิตยสาร Marketeer และสถาบันวิจัยการตลาดระดับโลก

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้บริโภคทั่วประเทศที่มีต่อแบรนด์ Wacoal มาอย่างยาวนาน รวมทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกคัพ ตลอดจนใส่ใจต่อกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ Wacoal เป็นหนึ่งในใจผู้บริโภค

Preview
ไทยวาโก้รับรางวัล 8 ปีซ้อน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ระดับเพชร จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยถือว่าหัวใจหลักที่สำคัญของการทำงานในทุกองค์กร “ไทยวาโก้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการประเมินความเสี่ยงในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี มีเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

Preview
วาโก้…ภารกิจรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำธุรกิจชุดชั้นในสตรีที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน และบริหารงานด้วยระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Management System : CEMS) จัดแสดงผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด WACOAL LOVE EARTH “NOT A COLLECTION. IT’S OUR MISSION.” เพราะวาโก้ไม่ใช่แค่คอลเลกชันชุดชั้นใน แต่คือภารกิจรักษ์โลกอย่างยั่งยืน ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27

บริษัทฯ ได้เปิดตัว 2 คอลเลคชันใหม่ คือ "WACOAL INDIN" ชุดชั้นในที่รังสรรค์ด้วยความงามจากสีสันธรรมชาติของชั้นดิน อีกทั้งเพิ่มคุณค่าในการสวมใส่ด้วยการผลิตจากเส้นใยธรรมชาติและวัสดุหมุนเวียน และ “WACOAL FREEDOM อิสระ…ที่ไม่มีนิยาม” รุ่น Limited Underwear เช่น กางเกงบ็อกเซอร์ผ้าลูกไม้สำหรับผู้ชายที่พร้อมเปิดกว้างรับสิ่งใหม่และเพิ่มเติมสีสันให้กับชีวิต โดยภายในงานผู้เข้าชมสามารถติดตามชมภารกิจวาโก้รักษ์โลก ด้วยการนำแท่น Icon วางตามหัวข้อภารกิจของวาโก้ เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ตามแนวทาง “BCG Model”

นอกจากนี้บริษัทฯ จัดแสดง Wacoal Love Earth Fashion Show 2023 ที่นำเสนอผ่าน WACOAL FOR ALL MODEL ทั้ง 3 ธีม ได้แก่

1. WACOAL NFT เมื่อโลกจริงมาเชื่อมกับโลกเสมือน

2. WACOAL FOR ALL ชุดชั้นในวาโก้สำหรับทุกคน ทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกคัพ อีกทั้งวาโก้ทุกชิ้นยังเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุรีไซเคิล ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. WACOAL INDIN ชุดชั้นในที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีของชั้นดิน 4 เฉดสี

Preview
ไทยวาโก้ ประกาศจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 50

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 50 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ