นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

Our Products

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ชุดเด็ก

ชุดเด็ก

บริษัทฯ ผลิตเสื้อผ้าเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT, Little Wacoal, De bon และ Amusant สินค้าเสื้อผ้าเด็ก มีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าจำหน่ายทั้งหมด

เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ของเรา

คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ของเรา ได้ตามเว็บไซต์ดังต่อไปนี้