นักลงทุนสัมพันธ์

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนการลงทุน อย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการจ่าย เงินปันผลติดต่อกันมาเป็นปีที่ 50

ข่าวสารล่าสุด

22

ก.พ. 2567

การต่ออายุวงเงินให้กู้แก่ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด

02

ก.พ. 2567

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ ในโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emission ด้วยวิธีกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT)

01

ธ.ค. 2566

แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2567

28

พ.ย. 2566

แจ้งเตือนกรณีมีกลุ่มแอบอ้างชื่อบริษัทฯ ผ่านสื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ

13

พ.ย. 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

13

พ.ย. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

08

พ.ย. 2566

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2567

08

พ.ย. 2566

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า

08

พ.ย. 2566

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

07

พ.ย. 2566

ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A ประจำปี 2566

31

ต.ค. 2566

ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ”ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

10

ต.ค. 2566

ไทยวาโก้ ได้รับโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

27

ก.ย. 2566

ไทยวาโก้ ได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร เป็นรายแรกของประเทศไทย

11

ส.ค. 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

11

ส.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

03

ส.ค. 2566

วาโก้ ครองแชมป์ชุดชั้นในอันดับ 1 ของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

26

ก.ค. 2566

แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท

26

ก.ค. 2566

การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย

26

ก.ค. 2566

แจ้งการหยุดประกอบกิจการชั่วคราวของ Pattaya Myanmar Co., Ltd.

07

ก.ค. 2566

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เชิญท่านลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร และความเคลื่อนไหวล่าสุดของ บมจ.ไทยวาโก้

WACOAL STOCK QUOTE

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์