นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

Our Products

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ชุดชั้นในสตรี

ชุดชั้นในสตรี

ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายมากที่สุด ภายใต้เครื่องหมายการค้า Wacoal, WIENNA, B'me, Sgarlet, Presea และ CW-X โดยมีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 91 ของมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด

เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ของเรา

คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ของเรา ได้ตามเว็บไซต์ดังต่อไปนี้