นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

Our Products

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ชุดชั้นนอกสตรี

ชุดชั้นนอกสตรี

บริษัทฯ ผลิตเสื้อผ้าสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า 5.up, Race' และ Erawan Uniforms & Workwear สินค้าชุดชั้นนอกสตรี มีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าจำหน่ายทั้งหมด

เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ของเรา

คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ของเรา ได้ตามเว็บไซต์ดังต่อไปนี้