นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

About Us

เกี่ยวกับเรา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 77 และร้อยละ 23 ตามลำดับ

การจัดจำหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ สำหรับตลาดต่างประเทศได้จำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก


ชุดชั้นในสตรี

ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายมากที่สุด ภายใต้เครื่องหมายการค้า Wacoal, WIENNA, B'me, Sgarlet, Presea และ CW-X โดยมีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 91 ของมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด

ชุดเด็ก

บริษัทฯ ผลิตเสื้อผ้าเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT, Little Wacoal, De bon และ Amusant สินค้าเสื้อผ้าเด็ก มีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าจำหน่ายทั้งหมด

ชุดชั้นนอกสตรี

บริษัทฯ ผลิตเสื้อผ้าสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า 5.up, Race' และ Erawan Uniforms & Workwear สินค้าชุดชั้นนอกสตรี มีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าจำหน่ายทั้งหมด