นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

News & Events

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร

บมจ. ไทยวาโก้ และ บจก. มอร์ลูป ลงนามความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผ้าเหลือใช้จากการผลิตตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
Thai Wacoal PCL and Moreloop Co., Ltd. Participated in signed a memorandum of understanding to support and promote the use of recycled fabric following the Circular Economy Management System
08 มี.ค. 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 “บมจ.ไทยวาโก้ และบจก.มอร์ลูป” ได้ลงนามความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผ้าเหลือใช้จากการผลิตตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

โดย moreloop จะเป็นพื้นที่ตัวกลางในการเสาะหาและจับคู่ materials ผ้าชั้นดีที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงาน มาขายต่อให้กับกลุ่มคนที่จะนำไปแปรรูปใช้งานต่อไป เป็นธุรกิจที่ผสมผสานหลักการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ก็ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม

ไทยวาโก้ มีกรอบการทำงานทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นด้านการจัดการทรัพยากรอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้มีส่วนใดถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์และวัสดุจะถูกเก็บไว้ใช้ซ้ำ ผลิตซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ตราบเท่าที่ทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด