นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

News & Events

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ในวันที่ 22 เมษายน 2567
Invitation to the 55th General Meeting of Shareholders on April 22, 2024
22 มี.ค. 2567

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567