ติดต่อหน่วยงานต่างๆ
หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address
เลขานุการบริษัท0-2689-8324secretariat@wacoal.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์0-2289-3100-9 ต่อ 331invest@wacoal.co.th
ลูกค้าสัมพันธ์0-2689-8515-6services@wacoal.co.th
ธุรกิจชุดชั้นในสตรี0-2689-8705sompong@wacoal.co.th
ธุรกิจชุดเด็ก0-2291-8373pojadech@wacoal.co.th
ธุรกิจชุดชั้นนอกสตรี0-2291-3100-9 ต่อ 399susana.mar@wacoal.co.th
Wacoal Body Clinic
(บริการสั่งตัดพิเศษ)
0-2689-8484bodyclinic@wacoal.co.th
Online Shopping Call Center0-2296-9979 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ0-2289-3100-9 ต่อ 202, 223personnel@wacoal.co.th
สำนักงานตรวจสอบภายใน0-2291-0591audit@wacoal.co.th