Measurement คำนวณขนาดชุดชั้นในด้วยตนเอง

( * เฉพาะกลุ่มสินค้า Sgarlet, Presea, In nine เท่านั้น )

หาขนาดยกทรง, เสื้อชั้นในสวมหัวไม่มีตะขอ


(1 นิ้ว = 2.54 ซม.)


หาขนาดกางเกงใน, สเตย์, Hips, Pants,
กางเกงในพยุงครรภ์


(1 นิ้ว = 2.54 ซม.)