Sub Menu : เมนูย่อย
 ประวัติบริษัท

ทศวรรษที่ 5 การแข่งขันท่ามกลางการค้าเสรี

(พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน)
ปี 2553
 • เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีฃองการก่อตั้งบริษัทฯ ได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงาน Princess Collection ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนการสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม
 • เริ่มผลิตและจำหน่าย Wacoal Gold ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสำหรับผู้หญิงสูงวัย ซึ่งถือเป็นการขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สินค้าให้ทันสมัย เหมาะสมกับลูกค้าทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิดหลักของบริษัทฯ "40 ปีแห่งความเข้าใจผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง"
ปี 2554
 • ก่อตั้ง บริษัท โทรา 1010 จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ
 • ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตามแนวคิด Lean Organization เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเปิดร้าน "His & Her Shop" และใช้ Social Network เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
ปี 2555
 • ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ จัดโครงการ "School of Deep Textile" เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอเชิงลึก
 • สร้างแบรนด์ B'me และพัฒนาช่องทางการตลาดที่มีความหลากหลายให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
ปี 2556
 • ร่วมลงทุนจัดตั้ง Pattaya Myanmar Co., Ltd. เพื่อขยายฐานการผลิตไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า และโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปี 2557
 • นำแนวคิดการตลาดแบบ Omni Channel เชื่อมโยงช่องทางการตลาดต่างๆ ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ Shop Interactive, Shopping Online, TV Home Shopping, Call Center และ Social Media เป็นต้น
 • ปรับ Brand Concept ภายใต้แนวคิด "Beauty Inside"
 • ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการสำรวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทยทั่วประเทศ และจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รูปร่างและผลิตภัณฑ์
 • จัดตั้ง Wacoal Body Clinic Shop เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าที่ปัญหาทางสรีระ โดยมีนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษต่างๆ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
ปี 2558
 • ขยายการผลิตชุดชั้นในสตรี โดยร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้ง Myanmar Wacoal Co.,Ltd. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ขยายสาขา Wacoal Body Clinic Shop ไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ลูกค้า และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงบริการสั่งตัดผลิตภัณฑ์พิเศษ
 • สร้างการรับรู้และเสริมภาพลักษณ์ Wacoal Sport และ ผลิตภัณฑ์ CW-X ในกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพและรักการออกกำ ลังกาย ให้แพร่หลายมากขึ้น
ปี 2559
 • ร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินกิจการบริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด และบริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัด เพื่อเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรีในอนาคต
 • ร่วมกับ Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น เปิดดำเนินกิจการMyanmar Wacoal Co., Ltd. อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นฐานการผลิตชุดชั้นในรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี 2560
 • ร่วมลงทุนในบริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด เพิ่มขึ้นจนเป็นบริษัทร่วม
Wacoal Princess Collection
Wacoal Princess Collection
Wacoal Gold
His & Her Shop
Wacoal Sorter Machine
Wacoal Shop
Myanmar Wacoal

หน้าที่ :