Sub Menu : เมนูย่อย
 ประวัติบริษัท
wacoal corporation sahapat

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และ Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี 2526 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี การจัดจำหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ สำหรับตลาดต่างประเทศได้จำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก

ทศวรรษที่ 1 วางรากฐานธุรกิจ

(พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2522)
ปี 2513
 • เริ่มการผลิตชุดชั้นในสตรี
ปี 2514
 • ขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทสเตย์รัดหน้าท้อง กางเกงใน บอดี้สูท เพ็ททิโค้ท ชุดนอน
ปี 2515
 • เริ่มส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี ตามลำดับ
ปี 2516
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาทเป็น 8 ล้านบาท
ปี 2517
 • เริ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก จำหน่ายในประเทศ
ปี 2522
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท

ทศวรรษที่ 1 เป็นช่วงบุกเบิกตลาดชุดชั้นในสตรีที่ใช้กลยุทธ์การตลาด และนวัตกรรมทั้งด้านสินค้าและบริการที่แปลกใหม่ เช่น การจัดให้มีพนักงานขายคอยแนะนำการสวมใส่ชุดชั้นในสตรีที่ถูกต้องตามสรีระ ให้แก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด และเป็นผู้ริเริ่มใช้คำเรียกเฉพาะพนักงานขายชุดชั้นในว่า "Proportion Consultant" หรือ "PC" จนกลายมาเป็นคำที่ใช้แพร่หลายในวงการชุดชั้นในมาถึงปัจจุบัน การจัดให้มี "ห้องลอง" (Fitting Room) ตามร้านค้า การนำระบบ Cup, Size เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก การกำหนดราคาชุดชั้นในแบบ Fixed Price และการส่งเสริมการตลาดด้วยการนำภาพยนตร์โฆษณาออกอากาศเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทย ส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของสตรีไทยที่มีต่อชุดชั้นในได้อย่างสิ้นเชิง

wacoal production history
wacoal production history
wacoal production history
wacoal production history

ทศวรรษที่ 2 เติบโตอย่างก้าวกระโดด

(พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532)
ปี 2523
 • เปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ จาก มาเป็นรูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 โดยมีลักษณะคล้ายดอกไม้บาน อันสื่อถึงความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ และกำหนดสีประจำบริษัทฯคือ สีไวน์แดง และสีชมพู
 • นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตเป็นครั้งแรก
 • ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบหลายแห่ง โดยทำการศึกษาพัฒนาวัตถุดิบแปลกใหม่ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ จนสามารถทดแทนการนำเข้าได้มากกว่า 90%
ปี 2527
 • ก่อตั้ง บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • จัดทำ "โครงการ Wacoal Computer Service" บริการวัดสัดส่วนแก่ลูกค้า ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อให้ทราบขนาดรูปร่าง Cup, Size และเลือกชุดชั้นในให้เหมาะสมกับสรีระ
ปี 2528
 • จัดตั้ง Wacoal Body Clinic ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ ห้างสรรพสินค้าโซโก สี่แยกราชประสงค์ เพื่อบริการสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคล และผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ
ปี 2529
 • เปลี่ยนแปลงระบบมินิคอมพิวเตอร์มาสู่ระบบเมนเฟรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้านต่างๆ
ปี 2530
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท และก่อตั้ง บริษัท วีน จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนาในระบบขายตรง ซึ่งปัจจุบันพัฒนาจนเป็นผู้นำระบบขายตรงที่มีสมาชิกมากที่สุด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในปี 2554

ทศวรรษที่ 2 เป็นยุคของการเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ การขยายกิจการ รวมทั้งการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคง และเพิ่มศักยภาพองค์กรท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

wacoal computer service
wacoal body clinic
wienna shop

หน้าที่ :